mezera

Vít Mádr

Barvy - fotografie:

mezera

V poslední době se zabývám vedle stěžejního souboru Arty, který je pro mne jak uměleckým, tak i intelektuálním procesem, souborem Barvy. Tento soubor chápu především jako estetický a vizuální zážitek. Jde o čistě fotografickou tvorbu bez dalších nefotografických zásahů. Z mého pohledu jde o děj, který je zajímavý nejen svým výsledkem, ale i samotným procesem vzniku. Soubor Barvy je vlastně vizuálním zkoumáním reakcí různých průsvitných i neprůhledných tekutin s jinými průhlednými tekutinami. Vzájemné míšení či naopak neschopnost se smíchat při vhodně zvoleném nasvícení je potom pro mne výzvou k fotografickému ztvárnění. Každý obraz ze souboru Barvy potom pojmenuji tak, jak na mě celý proces vzniku obrazu i jeho výsledek působí. Myslím si však, že divák si sám podle své vlastní fantazie může tyto obrazy pojmenovat.

mezeraezera

Barvy XCVIII.

mezera

Barvy XCVII.

mezera

Barvy XCI.

mezera

Barvy XC.

mezera

Barvy LXXVII.  

mezera

Barvy LXXVI.

mezera

Barvy LXXIV.

mezera

Barvy LXXII. 

mezera

Barvy LXXI.

mezera

Barvy LXVI. 

mezera

Barvy LXIII. 

mezera

 

Barvy LXII.

mezera

Barvy LVIII.

m
mBarvy LV.
m
mBarvy XCIII.

m

mezera